Annat

Annat jag gjort inom teatern kan ni se under rubrikerna; regissör, projektledare och pedagog.

Annat kan också vara annat konstnärligt arbete liksom att jag skrivit mycket hela mitt liv, poesi, texter och teatermanus. Mina dikter har jag läst i radio och ställt ut på olika gallerier i Malmö och Stockholm i ett samarbete med bildkonstnären Christer Wallfält. Teatermanus har jag oftast varit med och spelat på scenen men även stått utanför och regisserat mina egna texter.

Annat kan också vara saker som inte har med teatern att göra. Som att jag älskar att segla, vilket jag brukar göra när jag är på mitt sommarställe i Stockholms Skärgård. Jag älskar också att rida. Det gör jag när tillfälle ges av hästburna vänner eller blir bjuden av min mamma till Island. Naturen och idrotten har alltid varit mitt andra ben. Där återhämtar jag mig och tankar kraft och mod till det jag vill.

Jag har alltid gått min egen väg samtidigt som jag älskar att samarbeta med andra människor som är modiga och gärna knäppa.  Slipper gärna teatrar och projekt som inte har en drivande vilja. Något som känns viktigt och lustfyllt.

Jag gillar spänningen mellan olika ytterligheter. Skrev min Masteruppsats om polaritet i teatern. Jag gillar när det gnistrar.

Blir lätt uttråkad men har ett väldigt tålamod, envishet och arbetskraft i mitt arbete.

Jag älskar utmaningar, så utmana mig om du vill…