Projektledare

Projektledare

Jag har varit med att starta, driva upp samt varit konstnärlig ledare för teater- och clowngrupperna:

1995 – 2008Clownen Zazza co Malmö
1997 – 2001 Clownronden Malmö
1994 – 1995 Teater Cyrk Stockholm
1990 – 1991 Teater Joker Oslo

 

Teater Joker drivs idag bl.a av  skådespelaren och regissören Niels-Peter Underland som en turnerande barn- och ungdomsteater med fäste i Oslo.

Clownronden är en clowngrupp, sjukhusclowner, som arbetar på de skånska sjukhusen med fäste i Malmö, konstnärlig ledare Kajsa Bramsvik.

Teater Cyrk, clowner på flyktingförläggningar, drevs i många år vidare av samarbetspartern Anne-Marie Möller i Stockholm.

Clownen Zazza co. var min egen sceniska verksamhet som jag drev i samarbete med regissören Charlie Kristiansson. Vi samarbetade med en handfull andra skådespelare och musiker. Sammanlagt gjorde vi tio olika föreställningar som vi turnerade med, främst i södra Sverige.