Teater Nox

Där orden tar slut tar kroppen vid”

Teater Nox är en turnerande teatergrupp med Nina C Gyllensköld som konstnärlig ledare. Teater Nox samarbetar med  projektanställda skådespelare, musiker, dansare, cirkusartister m.m som vi möter på vår konstnärliga väg och som väcker vår nyfikenhet.

Vår vision är att skapa dynamisk, expansiv och lekfull teater med unika berättelser som grund. En lätt-turnerad verksamhet där mötet med publiken står i centrum på konventionella och okonventionella ställen och sätt.

Vår första produktion är föreställningen ”HEIDI ROSE – en monolog om identitet, kärlek och tvivel.”  Den riktar sig framförallt till ungdomar/unga vuxna men kommer att fungera även för ren vuxenpublik.

Sommaren 2014 hade vi premiär på barn- och familjeföreställningen ”Ville Vara Varg”, med skådespelarna Niclas Fransson och Nina C Gyllensköld som turnerade med Sommarscen Malmö. Föreställningen baserar sig på boken med samma namn av Christer Dahl & Nicoletta Garioni.